Alternatief voor de Buurtbus tijdens Coronamaatregelen

Daar waar in Brabant geen buslijnen meer rijden, met name door het wegvallen van de buurtbussen, kunnen reizigers gebruik maken van Regiovervoer. De provincie heeft met de vijf regio’s in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen Wmo-tarief kunnen reizen. Dat is gelijk aan het Brabantse bustarief.

Voor informatie zie:
     Regiovervoer Midden Brabant tijdens Corona